posolstvá z Amsterdamu / Holandsko r.1945-1951

Matka všetkých národov - Panna Mária prostredníctvom viz.Ida Peerdeman

-----------

https://matka-vsetkych-narodov.webnode.sk/

-----------

Kniha je v čestine a preklad nie je najlepši.

1.Napr. nie vždy je zrozumiteľné, či sa má prekladať "Matka" alebo "Pani". Preto treba sa viac zamerať na podstatu, ktorú vystihujú posolstvá a tou je Panna Mária ako Matka, ale aj Pani všetkých národov.  

2.Pr./  na str.23  v posolstve zo dna 29 srpna (august) 1945 sa v knihe (v ceskom preklade) pise:

> Pak ukáže paní na papeže a říká:
"Dále se musi jit viac sociálně. Různé proudy směřují k socialismu a to je dobře, ale musí se tak dít pod vedením církve."

Spravny preklad ma byt:
"Dále se musi jit viac sociálně. Různé proudy směřují k socializaci a to je dobře, ale musí se tak dít pod vedením církve."

V katolickej terminológii ako aj pre spravne porozumenie je socializmus forma ateizmu, čo je nezlucitelne nie len s katolíckou náukou, ale aj s učením Ježiša Krista.
Kdezto 
socializacia je forma - sposob vedenia politiky, co sa tyka sociálnych požiadavok spolocnosti.

3.pr. / na str.37 v posolstve zo dna 29.brezen 1946 sa v pise:

> Christus regnum
"Když jsem si to přečetla, vidím u nohou
Paní kamenného lva."

Spravny preklad ma byt v slovoslede:

Christus regnum
"Když jsem si to přečetla, vidím
kamenného lva u nohou Paní."

------------